صليب يا چليپاي شکسته يک نشانه آريايي است . در ايران و هند پيشينه دارد و به احتمال بسيار قوي از ايران بر اثر ارتباط و رفت و آمد هاي سياسي، اقتصادي و نظامي دوران باستان به يونان رفته است .

چليپا نخستين بار در حدود خوزستان يافت شد و مربوط به پنج هزار (5000) سال پيش از ميلاد مي‌باشدو به اين ترتيب پيشينه تاريخي آن در ايران به احتمال ، بسي کمتر از سابقه آن نزد آرياييان هند است و هرتسفلد آن را ”گردونه خورشيد“ ناميده است .

نمونه دیگر چلیپا را می توانیم در نقش رستم ببینیم در جایی که شاهان هخامنشی آرامیده اند . آرامگاه تمامی شاهان هخامنشی به جز کورش بزرگ در نقش چلیپا و در نقش رستم می باشد . از این رو به ارزش معنوی نقش چلیپا پی می بریم که پیکر شاهان هخامنشی را در خود نگاه داشته است .

منبع : وبلاگ کمرقیه |چلیپا
برچسب ها : چلیپا ,شاهان